010 555 00 32

Bizi sosial mediada izləyin}

KN və SƏTƏM

 

 

İNTEQRƏEDİLMİŞ MENECMENT SİSTEMİ ÜZRƏ SİYASƏT

“Qarabağ Abadlıq ” MMC-nin İSO 9001:2015, İSO 14001:2015 və İSO 45001:2018 standartlarının tələblərinin əsasında İnteqrəedilmiş Sistemi (İMS) tətbiq edilmişdir.

İMS üzrə siyasət müəssisənin məqsədlərinə, kontekstinə uyğundur və müəssisənin strateji istiqamətini dəstəkləyir.

İMS üzrə Siyasətin əhatə dairəsinə müəssisənin aşağıdakı fəaliyyətləri daxildir:

Sənaye və mülki binlararın,infrastrukturun layihələndirilməsi və tikintisi.

Müəssisənin maraqlı tərəflərə dair öhdəlikləri aşağıdakı kimidir:

 1. Sifarişçilər:
  1. Sənaye və mülki binaların, obyekt və infrastrukturun layihələndirilməsi və tikintisi üzrə xidmətlərinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi
 2. Mülkiyyətçilər /Təsisçilər:
  1. Müəssisənin gəlirinin daima artırılması
 3. İşçilər:
  1. Müəssisədə tətbiq olunmuş İnteqrəedilmiş Menecment Sisteminin davamlı təkmilləşdirilməsi
  2. İş şəraitində sağlamlıq və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün işlə bağlı zədələnmə və xəstəliklərin qarşısının alınması
  3. Təhlükələrin aradan qaldırılması, sağlamlıq və texniki təhlükəsizlik üzrə risklərin azaldılması
  4. İşçilərin İnteqrəedilmiş Menecment Sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələlərində məsləhətləşməsinin və həmin işlərə cəlb olunmasının təmin edilməsi
 4. Qanunvericilik orqanları:
  1. Müəssisənin fəaliyyətinə şamil olunan qanunvericilik və digər tələblərin yerinə yetirilməsi
  2. Ətraf mühitin qorunması, o cümlədən çirklənmənin qarşısının alınması və müəssisənin konteksti nöqtəyi nəzərindən digər konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
 5. Cəmiyyət:
  1. Sosial proqramları və layihələri tətbiq etməklə cəmiyyətin təkmilləşdirilməsinə töhfənin verilməsi.

İMS üzrə siyasətin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

 1. Sənaye və mülki binaların, obyekt və infrastrukturun layihələndirilməsi və tikintisi üzrə xidmətlərinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi
 1. Proseslərinin effektivliyini artırmaq məqsədilə struktur vahidlərinin işini birgə planlaşdırmaq;
 2. Mövcud qurğu və avadanlıqların etibarlığını artırmaq, ehtiyac yarandığı hallarda yeni texnika və texnologiyaları tətbiq etmək;
 3. Sənaye və mülki binaların layihələndirilməsi və tikintisi proseslərinə təsir göstərə biləcək keyfiyyət və əməyin mühafizəsi sahəsində risklərinin və ehtimalların müəyyən edilməsi və nəzarət altına götürülməsini təmin etmək;
 4. Sifarişçi tələblərinin və gözləntilərinin ən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsini təmin etmək;
 5. İşçilərin maksimal potensialını müəyyən etməyə yönəldilən və onların inkişafına sərf olunan investisiyaların maksimal səviyyədə geri qaytarılmasını təmin edən idarəetmə sistemi qurmaq;
 6. İşçilərin peşəkarlıq səviyyəsini beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunlaşdırmaq;
 7. Bütün fəaliyyət sahələrində yeniliklərin tətbiqində təşəbbüskarlıq göstərən işçi heyət formalaşdırmaq

“Qarabağ Abadlıq ” MMC -nin ali rəhbərliyi İnteqrəedilmiş Menecment Sistemi üzrə siyasətin işçi heyətinin diqqətinə çatdırılması, bütün əməkdaşlar tərəfindən onun tələblərinə əməl edilməsini,təkmilləşdirilməsini və əhəmiyyətli maraqlar üçün əlçatan olmasını  təmin edir, eyni zamanda bu siyasətin səmərəliliyi davamlı olaraq nəzarət altında saxlanılır.

Təsdiq edirəm:

 “Qarabağ Abadlıq ” MMC-nin direktoru

Məlikov E.N.

 

 

Integrated Management System Policy

“Qarabağ Abadlıq ” MMC has implemented an Integrated System (IMS) based on the requirements of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018 standards.

The IMS policy is aligned with the objectives and context of the organization and supports the strategic direction of the organization.

The scope of the IMS Policy includes the following activities of the organization:

Planning and construction of industrial and civil buildings and infrastructure.

The obligations of the organization to interested parties are as follows:

 1. Customers::
  1. Ensuring high-quality services for the planning and construction of industrial and civil buildings, facilities, and infrastructure.
 2. Property Owners / Founders:
  1. Continuous increase in the organization’s revenue.
 3. Employees:
  1. Continuous improvement of the implemented Integrated Management System in the organization.
  2. Prevention of injuries and illnesses related to work to ensure health and safety in working conditions.
  3. Elimination of hazards, reduction of risks related to health and safety and technical safety.
  4. Ensuring consultation of employees on the improvement of the Integrated Management System and their involvement in these matters.
 4. Regulatory Bodies:
  1. Compliance with legal and other requirements related to the organization’s activities.
  2. Protection of the environment, including prevention of pollution, and fulfillment of other specific obligations from the organization’s context.
 5. Society:
  1. Contribution to the improvement of society by implementing social programs and projects.

The basic principles of the IMS Policy are as follows:

 1. Ensuring high-quality services for the planning and construction of industrial and civil buildings, facilities, and infrastructure;
 2. Planning the work of structural units together to increase the efficiency of processes;
 3. Increasing the reliability of existing equipment and tools, applying new techniques and technologies when necessary;
 4. Identifying and controlling risks and possibilities in the field of quality and labor protection that may affect the planning and construction processes of industrial and civil buildings;
 5. Ensuring the highest level of fulfillment of customer requirements and expectations;
 6. Establishing a management system aimed at determining the maximum potential of employees and ensuring the maximum return on investments made in their development;
 7. Aligning employees’ professional level with international standards;
 8. Establishing a workforce that demonstrates entrepreneurship in implementing innovations in all areas of activity.

The top management of “Qarabağ Abadlıq” ensures that the Integrated Management System policy is brought to the attention of the workforce, implemented by all employees, improved, and remains effective for significant interests, while its effectiveness is continuously monitored.

We certify:

Director of  “Qarabağ Abadlıq” MMC

Məlikov E.N.